Özel Yürekler
  Meb İle İlgili Tüm Yönetmelikler
     MİLLİ EĞİTİM İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik


Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

 
Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliği

 
Başöğretmenlik Yönetmeliği

 
Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmelik

 
Devlet Binaları İşletme Bakım Onarım Yönetmeliği

 
Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliği

 
Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği

 
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 

Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik


Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik


Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği


Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

 
Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

 
Endüstri Pratik Sanat Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Gençlik ve Spor Klüpleri Yönetmeliği


Göçmen Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik

 
Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik

 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik


Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

 
Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği

 
Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği

 
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

 
Millî Eğitim Bakanlığı Açýk İlköğretim Okulu Yönetmeliği


Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiitirilmelerine İlişkin Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği

 
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği


Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

 
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

 
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi

 
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği

 
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği

 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği

 

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

 
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Değerlendirme

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

 
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

 
Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi, Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

 
Öğretmen Evleri Lokaller ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesisleri Yönetmeliği

 
Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik

 
Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği

 
Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 
Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik

 
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği


İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği


İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 
 
   
 
   
  Toplam 19053 ziyaretçi (40536 klik) kişi burdaydı! © 2009 Her Hakkı Saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=