Özel Yürekler
  Zümre Toplantısı
 

Örnek Zümre Toplantısı

2008–2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI .......................İLKÖĞRETİM OKULU İKİNCİ DÖNEM 3. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi              : 11 / 02 / 2009

Toplantı Saati               : 1530

Toplantı No                   : 2

Toplantı Yeri                 : .............. İlköğretim Okulu öğretmenler odası

Toplantı Başkanı          : .......................

Toplantıya Katılanlar   : ......................, ........................,...................

 

GÜNDEM

1.      Açılış

2.      Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

3.      Birinci yarıyıl öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

4.      Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması

5.      Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması

6.      Ölçme ve değerlendirme çalışmaları

7.      Sosyal etkinlikler ve eğitici kulüplerle ilgili yapılacaklar

8.      Öğrencilerin temizliği ve beslenmeleri

9.      Belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması

10.  Öğretmen-veli görüşmeleri

11.  Proje ödevleri ve performans görevleri

12.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları

13.  Yapılacak geziler

14.  Dilek ve temenniler

 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

1.      ............. İlköğretim Okulu 3. sınıflar ikinci yarıyıl zümre öğretmenler kurulu ....... sınıf öğretmeni ........................ başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı; zümre öğretmenlerinin tam olduğu görüldü. Zümre başkanı toplantının yararlı geçmesi temennisiyle toplantıyı açtı.

2.      Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’mızın okunmasından sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belirlenen gündem okundu ve aynen kabul edildi.

3.      Birinci yarıyıl öğrenci başarılarının değerlendirilmesi:

...............: ”Birinci yarıyıl sınıfım açısından başarılı geçti. Aynı başarının ikinci yarıyılda da sürmesi için aynı gayret ve azimle çalışmalarıma devam edeceğim. Okulumuz tarafından yapılan Başarı değerlendirme sınavında sınıfımın yüksek net ortalaması yakalaması beni memnun etti.” dedi.

...............: ”Öğrenci başarılarımız genel olarak iyi durumdadır. Ancak bunun da yeterli görülmemesi gerekir. Başarının sürekli ve istikrarlı olması için çalışmalarda etkinlikler yanında test çözme çalışmalarına yer verilmesinin öğrencilerin ileriki başarılarında çok etkili olmaktadır.” dedi

...............: ”Birinci dönem zümreler arasında ölçme değerlendirme etkinliklerinin birlikte yapılması çok yararlı oldu. Öğrencilerin ve velilerin genel durum içinde konumlarını görmeleri açısından olumlu etkiler görülmüştür. Birinci dönemdeki başarı durumlarının yeterli görülmemesi gerekir. Çalışmalara aynı plân ve azimle devam edilmesinin yararlı olacağı kanısındayım.” dedi

...............: ”Bilindiği gibi öğrenci ürün dosyaları, proje ödevleri, performans ödevleri ve ders içi etkinliklere göre öğrenciler değerlendirilmektedir. Öğrenci başarılarının daha da artırılması için etkinliklere ağırlık verilerek çalışmalara devam edilmesi gerekir. Öğrenci başarısının artırılmasında veli desteği çok önemlidir. Velileri bilgilendirici toplantıların sürekli yapılması daha uygun olur.” dedi.

İkinci yarıyılda da öğrencilerin başarısızlıklarının önlenmesi ve başarı durumlarını artırıcı tedbirlerin zaman yitirilmeden alınmasının gerekliliği kabul edildi.

4.      Öğrencilerimize okuma alışkanlık ve zevkinin kazandırılması için hangi etkinliklerin düzenlenebileceği hususu tartışıldı.

...............: “Öğrencilerimize 6.dersin son 15–20 dakikasında kitap okutalım. Ancak bu okuma etkinliğine bizlerde katılalım. Hatta okul müdürü, müdür yardımcısı, hizmetli ve okulumuzda görevli bütün öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlayalım. Bunu alışkanlık hâline getirelim ve her gün yapalım. Bu etkinliği aksatmadan her gün yaparsak öğrencilerimize okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmada önemli bir aşama kaydetmiş oluruz.” dedi.

...............:” Bu etkinliği her gün aksatmadan bütün personelin katılımını sağlayarak yapmak çok zor olur. Ancak uygun gün ve saatlerde bu etkinliği yaparsak iyi olur.” dedi.

5.      Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması:

...............: ”Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrenciler olursa bunların okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunlarının giderilmesine çalışalım.” dedi.

...............: ”Bu dönemde sınıfımıza yeni öğrenciler gelirse onlarda daha yakından ilgilenip sınıfa, öğrencilere ve derse karşı ilgilerini yükseltmeye çalışalım, uyumlu olmalarına yardımcı olalım.” dedi.

6.                  Ölçme ve değerlendirme çalışmaları: Ölçme ve değerlendirme konusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2006 tarih ve 2006/95 Nolu Genelgesi okundu. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili genelge doğrultusunda yapılmasının önemi vurgulandı.

7.                  Sosyal etkinlikler ve eğitici kulüplerle ilgili yapılacaklar

...............: ”Sosyal etkinlikler ve eğitici kulüplerle ilgili yapılacak çalışmalar 13.01.2005 Tarih ve 25699 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre yapılmalıdır.” dedi.

8.                  Öğrencilerin temizliği ve beslenmeleri:

...............:Velilerle işbirliği yapılarak, öğrencilerin el, yüz, saç, tırnak temizliğine önem verilmeli. Haftalık temizlikleri, kıyafeti hakkında konuşma ve uyarılarda bulunmalıdır.” dedi.

...............: “Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılması, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesi, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesi, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesi gerekir.” dedi.

...............: Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanmasına çalışalım. Erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerini sağlayalım. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesine çalışalım.” dedi.

İkinci teneffüs saatinde Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.12.2006 tarih ve 441 sayılı yazıları ile önerilen beslenme programının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi

9.                  Belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması:

...............: ”Yıl içinde kutlanan “Belirli Gün ve Haftalar” günü gününe kutlanarak fırsat eğitiminin en güzel örneği sergilenmiş, hatta bazı günlere, günler öncesinden öğrencilerin kendi kendilerine hazırladıkları ve sadece kendi ürünleri olan şiir, makale, monologlarla katılmak istedikleri tespit edilerek gündeme bu hazırlıkların eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu da öğrencilere bu haftalarla kazandırılmak istenen davranışların neredeyse tümüne yakını kavratıldığı anlamındadır desek hiçte abartılı bir değerlendirme yapmış olmayız.” dedi.

10.              Öğretmen-veli görüşmeleri:

...............: Veli toplantılarını sık sık yapmaya çalışarak öğrenci velilerinin okula, sınıfa ve öğrencilerine karşı olan ilgilerini pekiştirelim. Bu şekilde meydana gelebilecek sorunların çözümünün de daha kolay olacağı kanısındayım.” dedi.

11.              Proje ödevleri birinci yarıyıl zümre kararında olduğu gibi bu dönemde aşağıdaki şekilde belirlendi. Birinci yarıyılda proje ödevleri verilmeyen sınıfların aşağıdaki proje ödevlerini vermesi kararlaştırıldı.

TÜRKÇE PROJE ÖDEVLERİ

 • İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği bir hikâye yazılması.

 • Hayvanları tanıtıcı kartların hazırlanması

 • Arkadaşlarınıza yada sevdiğiniz kişiye bayram kutlama tebriği tasarlanıp yazılması.

 • İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği  bir hikaye yazılması.

 • Kukla gösterisi hazırlanması

 • Sağlık ve Çevre Temasında “Merak ettiklerim” dosyası oluşturulması

 • Öğrencilerin kendilerine soracakları “ Ne yapabiliriz, neler bulabiliriz ?” sorularına cevap olacak yeni düşünceler, tasarımlar, araçlar, ürünler oluşturulması.

 • Üretimden tüketime ürünlerin öyküsünün yazılması  (Ürünü kendisi belirleyecek)

 • Eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri gösteren bir tablo oluşturulması

 • “Benim Dergim” adlı içeriğinin ve tasarımının kendinizce yapıldığı sınıf dergisi çıkarılması.

 • Çeşitli kaynaklardan derlenen bilmeceler hazırlanması

HAYAT BİLGİSİ PROJE ÖDEVLERİ

 • Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapılması. Drama yoluyla araştırmanızın arkadaşlarınıza sunulması. Ulaştığınız bilgilerin yazılı olarak sınıf panosunda sergilenmesi.

 • Atatürk devrimlerini anlatan bir panonun hazırlanması

 • Sınıfı güzelleştirmek için yapılabilecek çalışmaların anlatan bir yazı yazılması.

 • Doğal ve sağlıklı besinlerden oluşan besin albümü hazırlanması.

 • Pusula yapılması.

 • Tohumdaki değişikliklerin gözlemlenerek bir rapor haline getirilmesi

 • Türkiye haritasından oluşan bir yapboz hazırlanması

 • Isının etkisiyle maddelerde ve çevrelerinde meydana gelen değişmeleri anlatan bir yazı yazılması. (şekil, renk, koku, tat)

 • Ayın farklı görünümlerinin gözlemlenerek hangi tarihte hangi görünümde olduğunu gösteren bir tablo oluşturulması.

 • Günümüzde kullandığımız iletişim araçlarından biri hakkında araştırma yapılarak bir rapor hazırlanması

 • Duvar saati yapılması

 • Bir aylık hava gözlem grafiği düzenlenmesi

 • Yurt dışından size misafir olarak gelen birisine çevrenizi tanıtıcı bir yazı hazırlanılarak sunulması

 • Ailenizin bir aylık gelir ve gider tablosunun hazırlanması

 • Tüketici dernekleri hakkında araştırma yapılarak yaptıkları çalışmaları anlatan bir yazılması

 • Bir malın garanti belgesinin doldurularak, kullanım kılavuzunun incelenmesi ve nasıl çalıştığının sınıfa sunulması

 • Bir tamir servisiyle görüşme yapılarak yaptığı çalışmaların sunulması

 • Kartondan bir saat resmi oluşturulması

 • Bir duvar takvimi hazırlanması.

MATEMATİK PROJE ÖDEVLERİ

 • Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırlanması. Sınıfa sunularak ve sınıfta sergilenmesi

 • 20 cm eni 20cm boyu olacak şekilde geometri tahtası oluşturulması.

 • Çizgisiz kağıt büyüklüğünde karton kağıdı 2,3,4,5,6,7,8,9 eş parçaya ayırarak kesir takımı oluşturulması.

 • Alfabemizdeki harflerin ( küçük ve büyük) simetrik olanları simetri doğrularının çizilerek gösterildiği bir tablo oluşturulması

 • Bir metre yapılması. ( karton, plastik, tahta vb. malzemeleri kullanarak.)

 • Eşit kollu bir el terazi yapılması

 • Tangram hazırlanması

 • Paralarımızı tanıtan bir tablo hazırlanması

 • Bir kumbara yapılması

 • Mukavvadan örüntü blokları oluşturulması

GÖRSEL SANATLAR PROJE ÖDEVLERİ

 • Elişi kağıdıyla kolaj ( yırt yapıştır) çalışması yapılması.

 • Oyun hamuruyla prizmalar oluşturulması.

BEDEN EĞİTİMİ PROJE ÖDEVLERİ

 • Yeni bir oyun öğrenilerek, bu oyunun arkadaşlarına anlatılması ve oynatılması.

 • Belirlediği bir spor dalının oyun şekli ve kurallarının hazırlanması.

 • Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcumuzun yaşamının araştırılması.

...............: 20.08.2007 tarih ve 26619 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Tanımlar başlığı altındaki 4. maddesinin “ö“ bendinde performans görevi şöyle tanımlanmaktadır:Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri ifade eder. Yönetmeliğin 40. maddesinde öğretmenler; proje ve performans görevlerinin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirir. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun bir yerinde sergilenir.dedi.

12.              23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları için sınıflarımızda çok sayıda öğrencinin folklor çalışmalarına katılması nedeniyle ayrıca başka bir çalışma yapılmasına gerek duyulmadığı kararına varıldı.

13.              Yapılacak geziler:

...............: ”Yaz tatiline doğru çevre inceleme gezisi yapmamız yararlı olur.” dedi.

...............: ”Atatürk evine gezi düzenlememiz yararlı olur.” dedi.

...............: ”Eski Meclis binasına 23 Nisan’da ya da uygun bir zamanda gezi düzenleyelim.” dedi.

14.              2008–2009 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılının başarılı olması ve görülen aksaklıklarla ilgili görüşmeler yapılması temenni edildi. Başka söz hakkı alan olmadığı için toplantı zümre başkanı ............... tarafından 17.06.2009 tarihinde toplanılmak üzere sona erdirilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

  

.................................        ................................       ...................................

 

3-A Sınıf Öğretmeni        3-B Sınıf Öğretmeni        3/C Sınıf Öğretmeni

 

 

 Görülmüştür.

11 / 02/2009

 

   ............................   .

   .                                                                 Okulu Müdürü
Kaynak:Sınıf Öğretmenimiz


 
  Toplam 19053 ziyaretçi (40521 klik) kişi burdaydı! © 2009 Her Hakkı Saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=